Nyheter

  • Slik søker du plass

    Dere kan søke plass i Senterhagen Barnehage via Bergen Kommune sine nettsider. Link til siden finnes i menypunktet Søke plass

    17.07.2019 13.45
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Samspillsmetoden Dialog

"Samspillsmetoden Dialog" har til hensikt å sensitivisere og bevisstgjøre mennesker for de sidene av samspillet som er særlig viktige for å fremme utvikling. Dialog bygger på et humanistisk syn på mennesket hvor alle individ er like mye verd.

Pedagogisk planer

Her finner dere Senterhagen Barnehages Pedagogiske Virksomhetsplan og Årsplan 2019 - 2020