Samspillsmetoden Dialog

"Samspillsmetoden Dialog" har til hensikt å sensitivisere og bevisstgjøre mennesker for de sidene av samspillet som er særlig viktige for å fremme utvikling. Dialog bygger på et humanistisk syn på mennesket hvor alle individ er like mye verd.

De 7 prinsippene i samspillsmetoden Dialog er en forenkling av avgjørende utviklingspsykologiske prosesser mellom mennesker

7 prinsipper for godt samspill:

1.Vis at du bryr deg

2.Juster deg

3.Snakk hyggelig om det den andre gjør eller er opptatt av

4.Gi ros og anerkjennelse

5.Felles fokus

6.Gi mening

7.Sett positive grenser

 

Tid for Dialog