Planleggingsdager 2019 - 2020

Disse dagene er barnehagen stengt

Mandag 09.september

Fredag 08.november

Fredag 31.januar

Fredag 20.mars

Fredag 22.mai