Pedagogisk planer

Her finner dere Senterhagen Barnehages Pedagogiske Virksomhetsplan og Årsplan 2019 - 2020

Pedagogisk virksomhetsplan 2019 - 2024 Senterhagen Barnehage

 

2019 - 2020 vil vi ha to fokusområder:

Kommunikasjon, språk og tekst og Utelek

 

 Årsplan 2019 - 2020