Senterhagen Barnehage

Senterhagen barnehage er en 6 avdelings barnehage som ligger på Bønes. Barnehagen legger spesielt vekt på uteliv og idrett/fysisk aktivitet. Vi har et flott turterreng i umiddelbar nærhet.

I dag drives barnehagen med fire avdelinger for barn fra to til seks år med totalt 72 plasser, og to småbarnsavdelinger med totalt 25 plasser.

Barnehagen holder til i fine lokaler hos Bergen Racketsenter.

Hvorfor velge Senterhagen Barnehage?

Det er viktig for alle foreldre å vite at deres barn er i en barnehage hvor de blir tatt godt vare på, og hvor de får anledning til å utvikle seg på alle områder. Vi mener vi har de beste forutsetninger for at barna skal trives hos oss.Vi vil trekke frem følgende som gjør Senterhagen Barnehage unik:

  • Aktiviteter i idrettshallen hver uke for alle barna.
  • God plass, med store fine lokaler
  • Turdag hver uke for alle avdelingene.
  • Egne turgrupper for de to eldste årskullene med klatring
  • Egen lekeplass for barna på småbarnsavdelingene
  • Overnattingstur under åpen himmel for førskolebarna