Barnehagens historikk

Senterhagen Barnehage åpnet sin første avdeling, Maurtuen, 01.april 1988.

To nye avdelinger, Utsikten og Loftet, og et fritidshjem, Drivhuset, startet opp i løpet av sommeren.

I 1991 startet skolene i nærmiljøet med egne fritidshjem, og vi måtte etter hvert avvikle driften hos oss. Senterhagen Barnehage ble da drevet videre med fire barnehageavdelinger.

Høsten 2003 ble det startet omfattende arbeid med oppjustering og utvidelse av barnehagen som mål.

Etter en hektisk høst der Maurtuen ble flyttet til nye lokaler, startet vi opp to nye avdelinger, Humlebolet og Bjørnehiet, januar 2004. Maurtuen sine gamle lokaler ble bygget om til småbarnsavdeling.

Frem til høsten 2009 ble barnehagen drevet med fem avdelinger for barn fra to til seks år med totalt 90 plasser, og en småbarnsavdeling med 9 plasser.

Fra januar 2009 og frem til høsten 2009 ble det igjen en omfattende oppussing satt i gang. Først ble Bjørnehiet renovert og forstørret. Drivhuset ble også satt under lupen og gjort helt om fra tidligere.

I dag drives Senterhagen barnehage med 4 avdelinger for barn fra to til seks år med totalt 72 plasser, og to småbarnsavdelinger med 25 plasser.

Barnehagen holder til i Bergen Racketsenter sine lokaler på Bønes.

Barnehagen er drevet som en tradisjonell barnehage, med spesiell vektlegging på uteliv og fysisk aktivitet. Vi har unike muligheter til å drive med fysisk aktivitet, med daglig tilgang på idrettshall.