Disse vedleggene må leses sammen med tilbudsbrev ved opptak